Amazing Woodworking Tools – How To Build Door and Window Easy, Carpenter Assemble A Wood Door

Share it with your friends Like

Thanks! Share it with your friends!

Close

Amazing Woodworking Tools – How To Build Door and Window Easy, Carpenter Assemble A Wood Door

Comments

guy .POPEY451 says:

Hello said me of which country are you

Starr Stroh says:

If you want you can learn how to make it from woodprix woodworking plans.

Đỗ Đức Thắng says:

làm kiểu ăn cướp ak

阿法迪三 says:

合页自攻丝怎么是敲进去的?

Phamtriquang Pham says:

Gỗ chưa khô, nếu để một thời gian là bị co. Nhà ông anh hàng xóm mình sơn xong bị rút gần 2cm. Dùng vít ko vặn lại dùng búa đóng. Hazz

Van Trung says:

Gỗ thi deo khô.lam the này keo hóa cũng tách ra nhanh thui

Write a comment

*

three + 2 =